Prachtig gelegen aan de Nijkerkerweg tussen de weilanden bij Ermelo werken we aan ons eigen voedsel paradijs. Donateurs van ons voedsel paradijs genieten van een overdaad aan natuurlijk lokaal voedsel. Ons concept is goed voor de aarde, de biodiversiteit en de mens.


Tijdens het groeiseizoen ontvangen bijna wekelijks de deelnemers een heerlijke voedselbox met een diversiteit aan in ons bos geteelde producten. De eerste jaren vooral gewassen als, kruiden, aardappels, bloemkool, boontjes, wortelen en bijvoorbeeld eetbare bloemen. Na een aantal jaren zullen daar diverse soorten bessen en fruit bij komen en uiteindelijk komt de box vol met hazelnoten, walnoten, vijgen en nog veel meer gezonds en lekkers.

Wij willen lokale hoogwaardige voedselproductie op een eco positieve manier. 


Uit de berekening blijkt dat we meer voedsel gaan produceren, dan voor de investering van de deelnemers in de supermarkten te koop is. Onze boer krijgt af en toe hulp van de deelnemers op de drukke momenten zoals bij het planten en het oogsten. Van 1 euro per dag per lid wordt de boer betaald, wordt de grond gepacht en de overige kosten betaald.


Door voornamelijk gebruik van meerjarige gewassen wordt de bodem steeds rijker en slaat meer CO2 op. Door de grote diversiteit aan planten vormt zich een natuurlijk evenwicht in ons voedsel paradijs waardoor geen bestrijdingsmiddelen en andere externe ingrepen nodig voor optimale voedselproductie. Er komen dus ook geen kwalijke stoffen in de lucht, de grond of in het water.

We bieden de deelnemers een paradijs om naartoe te gaan om sociale contacten op te doen of om te leren van onze boswachter. De plant en oogstfeesten zijn niet te missen en het gevoel om echt iets terug te kunnen doen voor de aarde is onbetaalbaar voor onze leden.


We willen in heel Nederland op basis van dit concept voedsel paradijzen op te zetten. Zodat we van honderdduizenden ha grasland productieve voedsel paradijzen kunnen ontwikkelen in de komende jaren. De hoeveelheid consumenten die staat te springen om mee te doen met dit concept is enorm. We publiceren we zo veel mogelijk bruikbare informatie waarmee dit concept van herstellende landbouw letterlijk gaat groeien in heel Nederland en de rest van de wereld.


Als wij er een commercieel haalbaar landbouw productie proces van kunnen maken, kan dat in heel Nederland en over de rest van de wereld ook worden toegepast.

Met dank aan Mark Shepard voor het boek Herstellende landbouw. Een enorm inspirerend boek voor ons.


Doelen

 

Kwaliteit van ons eten verbeteren

In de afgelopen 50 jaar wordt ons eten steeds meer bewerkt met bestrijdingsmiddelen en is het vitamine en mineralen gehalte van onze voeding enorm gedaald. Dit komt voornamelijk doordat de bodem is verarmd.

Mineralen in mg en vitaminen per 100 g 1985 2002 1985-2002
Vitamine C in Aardbeien 60 8 -87%
Vitamine B6 in Bonen 140 32 -77%
Calcium in Aardappelen 14 3 -79%
Magnesium in Wortelen 21 6 -71%
Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2020), p. 47. De Raad concludeert dat de gezondheid van de Nederlandse bodem zo sterk is verslechterd dat de landbouwopbrengsten dalen en dat de uitputting van de grond de voedselkwaliteit omlaag gaat.

Oplossing: Eten uit een voedsel paradijs

Wanneer de bodem met rust wordt gelaten en er een biodiversiteit van diverse planten en dieren aanwezig is ontstaat er een klimaat waarbij vitamines en mineralen ten overvloede beschikbaar komen aan de planten en in ons voedsel. Het bemesten of bestrijden van ongewenste ziektes en plagen gebeurt in een voedselbos door een evenwicht wat zich na enkele jaren gaat vormen door de natuur en niet door externe ingrepen van de mens.


Onze aarde herstellen

De landbouw sector levert een negatieve bijdrage in de hoeveelheid CO2 en de uitstoot van stikstof. Vooral door het gebruik van diverse meststoffen, zware machines en de lange keten dat voedsel aflegt voor het op ons bord komt. Daarnaast zijn de gebruikte middelen ook schadelijk voor dieren, planten het water en de lucht. Na een forse daling van 1990-2000, daalt sindsdien de uitstoot niet meer helaas.

Oplossing: Meerjarige gewassen eten

Door het werken met meerjarige gewassen kan de aarde zich herstellen. De bomen en struiken nemen veel CO2 op die wordt opgeslagen in zowel de bomen zelf als de bodem. Er is geen stikstof uitstoot en de bodem wordt niet omgespit waardoor de opgeslagen CO2 niet vrijkomt.


Eerlijke prijs voor de boer

Ongeveer 20% van de prijs van een vers product uit de supermarkt gaat daadwerkelijk naar de boer die het voedsel heeft gepland, verzorgd en geoogst. De overige 80% gaat naar de lange keten. Denk aan de voedingsmiddelen industrie, groothandels, inkoopkantoren, winkelformules, winkels etc.

Product Wat de boer krijgt Wat jij betaalt Voor de boer
Aardappelen € 0.14 € 0.98 14 %
Appels € 0.65 € 1.40 46 %
Uien € 0.16 € 0.94 17 %
Voorbeeld gemiddelde prijspeilingen door de ZLTO onder boeren en
door Omroep Zeeland in dezelde periode

Oplossing: Korte keten

Als de oogst direct van de boer naar de consument gaat, gaat 100% naar de boer. Als dit logistieke en administratieve proces wordt georganiseerd voor de boer en de boer alleen zich druk hoeft te maken om zijn gewassen blijft er nog zeker 70% voor de boer over.

Word jij ook Oogstgenoot?

Doneer 30 euro per maand en deel mee met de oogst.

Help ons de kwaliteit van ons eten verbeteren en de aarde herstellen.

Ontvang heerlijk eten direct van het bos naar het bord.